Gönüllülük

Gönüllü, içinde bulunduğu toplulukta herhangi bir karşılık ya da çıkar beklemeksizin
fedakarlık yapan, istekli, ekip çalışmasını seven kişilerdir.

Sende bizimle gönüllü olmak istersen başvur.

Gençlik için Projeler

Projelerimizin resimleri web sitemiz için hazrılanıyor.

Bizi Destekleyen Kurumlar

Projelerin yürütülmesi gönüllülük, fedakarlık, disiplin, eğlence ve takım çalışması
isteyen zorlu bir süreçtir. Ancak bu süreçte bizi hep destekleyen kurumlar oldu.
Bu kurumlara bizi destekledikleri için teşekkür ederiz.

   
ab_bakanligi_yazisiz
ulusal-ajans
E+_trame_opac100
copkome_eurodesk_temas_noktasi_secildi_h40418